ADVIES & MANAGEMENT IN ORGANISATIE EN VASTGOED

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of rechtsgebied dan Nederland.

 

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en door de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen zich vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie voordoen.

 

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een professioneel advies. Daarom dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

 

Hoewel Nieuwstad Advies BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Nieuwstad Advies BV niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Nieuwstad Advies BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, door het vertrouwen op of door handelingen die verricht zijn naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Nieuwstad Advies BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Nieuwstad Advies BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Nieuwstad Advies BV.

Waarom Nieuwstad Advies?

Nieuwstad spreekt uw taal, kent uw netwerk en begrijpt uw belangen