ADVIES & MANAGEMENT IN ORGANISATIE EN VASTGOED

Nieuwstad Advies richt zich vanuit diepgaande kennis en ervaring van de
bedrijfsprocesen in het vastgoed en affiniteit met de vastgoedsector op
organisatieadviesvraagstukken.

strategie

positioneringsvraagstukken
businessplannen
organisatieontwikkeling
besturingsmodellen

samenwerkingen

haalbaarheidsonderzoeken
begeleiding bij fusie- & overname
strategische allianties (PPS-en)
postfusie integratie

procesbeheersing

procesontwerp

De vastgoedadvisering van Nieuwstad Advies bestrijkt het hele gebied van portefeuilleadvisering en -management tot en met project management van individuele projecten. Investerings- en desinvesteringsbegeleiding, nieuwbouwbegeleiding, commercieel management en buiten de ruimtelijke- en vastgoedaspecten, alle organisatorische en juridische aspecten die daarbij aan de orde kunnen komen.

Nieuwstad Advies treedt daarbij zonodig zelfstandig op namens de opdrachtgever, of als adviseur en sparringpartner van de opdrachtgever.

Nieuwstad Advies wordt gevraagd voor project-, proces- en interim-management.

De uitvoering van iedere vorm van management is voor Nieuwstad Advies gerelateerd aan drie aspecten, namelijk: het sturen op het resultaat (inhoud), het sturen op het proces (de weg waarlangs) en het sturen op de relatie (vertrouwen en inspiratie).
Voor de ‘harde kanten’ van management hanteert Nieuwstad Advies BV de pijlers: tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie. Voor de ‘zachte kant’ van management vertrouwen de adviseurs van Nieuwstad Advies op hun vaardigheden, basishouding, kernwaarden en intuïtie.

Projectmanagement

Nieuwstad Advies vervult veelal een projectmanagementrol bij projecten die leiding vragen op een projectoverstijgend niveau. Niet alleen oog voor de belangen binnen het project, maar ook die van de organisatie(s) achter het project zijn richtinggevend voor de inzet van onze kennis en ervaring. Zo waarborgt u niet alleen het projectresultaat, maar ook de toegevoegde waarde daarvan binnen uw onderneming of instelling.

Procesmanagement

Nieuwstad Advies vervult steeds vaker een proces-managementrol voor de start van nieuwe projecten of het vlottrekken van gestagneerde projecten. Juist als het om een complex en/of gevoelig project gaat, maakt de aanpak van Nieuwstad Advies een positief verschil. Wij hebben oog voor de harde en zachte kanten van de im- en expliciete processen die onder samenwerken en zakendoen liggen. En we maken kwesties op een veilige en heldere manier bespreekbaar.

Interim-management

Nieuwstad Advies vervult interim-managementopdrachten met een adviescomponent. Heeft uw afdeling of bedrijfsonderdeel een langer en intensiever commitment nodig voor een blijvende verandering, dan ondersteunen wij u graag. Want wij nemen graag verantwoordelijkheid voor de uitgebrachte adviezen en tonen aan dat de beoogde effecten haalbaar en duurzaam zijn.

Nieuwstad Advies heeft door haar jarenlange ervaring een reputatie verworven op het gebied van onderhandelingsbegeleiding. Wij treden daarbij adviserend op ‘op de achtergrond’, of voeren namens de opdrachtgever de onderhandelingen en leggen het resultaat op verantwoorde wijze vast. In het laatste geval zal Nieuwstad Advies altijd in zeer nauwe rapportage en communicatie blijven met de opdrachtgever en adviezen voorzien van duidelijke kansen – en risicoinschattingen.

In de bouw- en vastgoedwereld zijn de belangen groot en de risico’s op een claim en/of conflict ook. Soms hebben partijen conflicten die (kunnen) leiden tot een juridische procedure. Mediation kan een goede aanpak zijn om het conflict te beslechten en het vertrouwen tussen partijen te herstellen. Een conflict gaat meestal veel verder dan een zakelijk verschil van mening.

De effecten van mediation zijn

  • snelle oplossing
  • maatwerk voor uw conflict
  • oplossing in uw eigen hand
  • respect voor uw belangen
  • behoud van de relatie met de wederpartij, óf
    fatsoenlijke beëindiging van de relatie met de wederpartij
  • beperking van de tijd en kosten
  • nakoming van de afspraken zonder problemen

Wilt u overleggen of mediation een zinvolle aanpak voor uw conflict kan zijn, dan adviseert Nieuwstad Advies u graag over de mogelijkheden. Zo mogelijk is Nieuwstad Advies u desgewenst zelf van dienst of verwijst u door naar een (bouw-)mediator.

Barbette de Graaf is lid van de Nederlandse Mediators Vereniging en aangesloten bij de Bouwmediators.nl.
bouwmediators.nl

 

Ook is zij sinds februari 2001 NMI geregistreerd mediator.
nmi-mediation.nl

Waarom Nieuwstad Advies?

Nieuwstad spreekt uw taal, kent uw netwerk en begrijpt uw belangen

ferm